Una persona real no es perfecta, una persona perfecta no es real.