"No olvides tu historia ni tu destino." Bob Marley.